Om Roskilde Pibe Klub

Klubben

Hvem er vi?

Vi er en bred samling af mennesker der har et til fælles. Det, at ryge pibe. Vi kommer fra forskellige steder men vi har fundet ud af, at piberygning i fællesskab er en dejlig måde at bruge en aften om måneden på. Lige nu, kan vi prale med 27 medlemmer. Klubben er åben for alle der vil være med.

Klubmøder

Vi mødes den 1. torsdag i hver måned med undtagelse af juli og august, hvor vi holder ferie. Vi plejer dog, at tage en lille udflugt i august. Om det er et besøg hos en pibemager eller andet sjovt vi kan finde på, skifter fra år til år. December mødet kobbles sammen med en Julefrokost.

Hvor mødes vi?

Musen og Elefanten, Vestergade 21, 1456 Kbh K. Møderne starter officielt kl.19:30 men man er velkommen til, at møde tidligere hvis man nu syntes, og plyndre baren. Møderne holdes på 1. sal.

Rammer

Vedtægter

Følg dette Link.

Kontingent

Klubben opkræver et kontingent der inkluderer et års medlemskab af Nordisk Tobakskollegium (NT). Kontingentet er Kr. 340.- om året og betales i december hvert år.
Kr. 110.- pr. medlem overføres fra klubben til NT i januar hvert år sammen med registrering i NT.

Kontingentet bruges til at støtte aktiviteter i klubbens regi såsom køb af diverse præmier til klubmesterskabet, mærkedage, gæstetaler, nyhedsbrevene og til at subsidere julefrokosten, udflugter og andet.

Bestyrelsen

Klubbens bestyrelse består af fem medlemmer. Valget foregår på årets generalforsamling. Generalforsamlingen holdes i marts måned.
Bestyrelsen holder møde minimum 4 gang årligt.

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve udsendes kvartalsvis.